22 ,دسامبر , 2020
درب لولایی تک حالته

درب لولایی تک حالته

ساختار درب لولایی تک حالته نصب در و پنجره در هر محیطی از جمله مواردی به شمار می آید که باید طبق شرایط موجود در محیط […]
12 ,دسامبر , 2020
پنجره لولایی فرانسوی

پنجره لولایی فرانسوی

در بین پنجره های پرکاربردی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد، می توان به پنجره لولایی فرانسوی اشاره کرد. این نوع پنجره ها از دو […]